Prověrky BOZP a požární prohlídky

Účelem prověrky bezpečnosti práce je zjistit, v jakém stavu bezpečnost práce máte – že jsou všechny dokumenty aktuální, podepsané, všichni pracovníci mají platná potřebná školení a lékařské prohlídky, jsou v pořádku veškeré revize atd. Proto se prověrky provádějí pravidelně, nejméně jednou v roce. O takové prověrce uděláte vždy zápis. Pokud se najdou závady, je třeba je co nejdříve odstranit. Obdobou je preventivní požární prohlídka, jejíž lhůta závisí na požárním nebezpečí. Tu musíte udělat i jako OSVČ.