Identifikace rizik

Každá činnost nese rizika úrazu a jediným způsobem, jak je úplně odstranit, je nedělat ji. To v podnikání není dobře možné. Proto je třeba co nejvíce rizik vyhledat a najít vhodná opatření, která jejich působení co nejvíce sníží. Rizika je potřeba dále průběžně vyhledávat a to se zapojením všech zaměstnanců. Vyhodnocení rizik je kontrolováno inspekcí práce bez výjimky vždy.