Směrnice (interní předpisy)

Právní předpisy neřeší vše – například lhůty školení bezpečnosti práce. A cokoli neřeší právní předpis, musíte ošetřit ve firmě nějakým vnitřním předpisem. K tomu slouží směrnice. Zpracovávají se k různým tématům – organizace bezpečnosti práce, školení, pracovní úrazy, revize a další. Sada směrnic je tím úplně základním dokumentem v bezpečnosti práce.