Hasební technika

Každé pracoviště musí být vybaveno ve vhodném množství hasicími přístroji, případně dalšími prostředky požární ochrany. Většina prostředků podléhá provádění pravidelných kontrol a zkoušek.