Bezpečnostní značení

Únikové cesty z objektu je třeba označit značením, které je viditelné také při výpadku osvětlení (elektrické nebo fotoluminiscenční). Také je třeba označit hasební techniku, která není umístěna viditelně, případně i cestu k ní.