Revize a kontroly

Používané nástroje, nářadí a technická zařízení musí být bezpečná a vhodná k účelu, k němuž jsou používána. Podle druhu je třeba provádět kontroly, revize nebo zkoušky a také údržbu v souladu s návodem výrobce. Jedná se zejména o tzv. vyhrazená technická zařízení, která mají stanoveny zvláštní požadavky na kvalifikaci revizních techniků, ale v některých případech i obsluhy. Nejčastějšími technickými zařízeními ve firmě jsou elektrické spotřebiče (revize) a automobily (technické kontroly).