Osobní ochranné pracovní prostředky

Jestliže se nedají některá rizika odstranit, je třeba přijmout opatření proti jejich působení. Jedním z takových opatření je přidělení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jejich přidělení má svá pravidla, zejména pokud jde o vyhodnocení, prokazatelné převzetí zaměstnancem, seznámení s jejich použitím a kontrolu, že je pracovníci skutečně používají.