Lékárnička první pomoci

Pro náhlé případy nebo úrazy musí být každé pracoviště vybaveno lékárničkou, která svým obsahem odpovídá činnostem, které se na pracovišti vykonávají. S její náplní by vám měl pomoci poskytovatel pracovnělékařských služeb. A také byste měli vědět, jak poskytnout první pomoc, bude-li toho zapotřebí. Hlídejte expiraci zejména u léčiv a vzpomeňte si při kontrole také na lékárničky umístěné v autech. Lékárnička musí být řádně označena bílým křížem na zeleném pozadí.