Začlenění dle požárního nebezpečí

Začlenění vykonávaných činností do kategorie dle požárního nebezpečí je základním dokumentem v požární ochraně. Vyplyne z něj, jaké budete mít v požární prevenci další povinnosti. Čím nižší požární nebezpečí, tím méně povinností.