Knihy

Na každém pracovišti musí být několik knih, zejména kniha úrazů a požární kniha. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy a je stanoven přesný rozsah zapisovaných informací. Do požární knihy se zapisují všechny skutečnosti, které souvisí s požární ochranou. Další vhodnou knihou je deník kontrol BOZP.