Pracovnělékařské služby

Firma musí mít poskytovatele pracovnělékařských služeb (dříve „závodní lékař“). Lékař mimo jiné pravidelně navštíví pracoviště. Každý zaměstnanec musí absolvovat vstupní prohlídku a také vždy po určité době periodickou prohlídku. Jsou stanoveny požadavky na zajištění pracovnělékařských služeb a na lékařské prohlídky. Na periody prohlídek i celý rozsah pracovnělékařských služeb má značný vliv kategorizace prací.