Docházka

Správně vedená docházka zaměstnanců, z níž jsou patrné přestávky na jídlo a oddech a odpracovaná doba, je kontrolována stále častěji. Budou-li v docházce přesčasy, měli byste být schopni doložit způsob jejich vypořádání a dodržení limitů.